Background Masky Left Background Masky Right

Hoe het carnaval in Zwaag begon

In de befaamde 60-er jaren begon Zwaag licht besmet te raken met het carnavalsvirus. De jeugd van Zwaag, verenigd in de J.G. en N.K.J.B., later gezamenlijk als J.B. (Jongeren Beweging), organiseerde al een aantal jaren aan de vooravond van de Vasten een carnavalsbal. Compleet met Prins en Raad van Elf.

Daar het voor de J.B. toch wat problematisch werd om telkens zo'n feestavond te realiseren, hier speelden ook de financiën een rol, werd gezocht naar de mogelijkheid het jaarlijkse carnaval in handen te geven aan een apart op te richten vereniging.

Een aantal personen werd benaderd en zoals op de eerste pagina van het eerste notulenboek staat vermeld:

In november 1966 is de J.B. er toe gekomen om het carnaval 1966-1967 te laten organiseren door een groep personen, welke de Raad van Elf vormde. Uit deze raad van Elf werd een bestuur gekozen, waaruit na een zeer spannende en geanimeerde stemming de volgende heren zitting namen: Jan Brandhoff werd voorzitter, Co Besseling secretaris en Cor Karsten ging het ambt van penningmeester bekleden. De rest van de aanwezigen nam voor de duur van 1 jaar zitting in het bestuur.

Het werd dus een vereniging met louter bestuursleden. Helaas vermelden deze notulen niet wie de overige leden waren. Navraag en langdurig speurwerk zorgden toch voor een aantal zekere en enkele onzekere namen. In willekeurige volgorde behoorden naast het dagelijks bestuur de volgende personen tot de mede-oprichters: Jan Bakker, Ben Gitzels, Jan Wever, Jaap Coffeng, Arie Stroet, Cees Knol, Jan Beerepoot, Arie de Haan, Simon Bennis, Johan Schouten (hofschilder) en Henk van Leeuwen.

Onder welke naam gaat de club het Zwaagse verenigingsleven in? Dat werd op een inventieve en toch eenvoudige wijze opgelost. In de ruimte waar de heren bijeen waren voor hun oprichtingsvergadering hing aan de muur de naam Het Masker. Een overblijfsel van een inmiddels opgeheven toneelvereniging. Carnaval en Masker past uitstekend bij elkaar en met algemene stemmen werd de boreling gedoopt met de naam Het Masker.

Tussen de oprichting in november 1966 en het carnaval in februari 1967 zat weinig tijd. Er moest nog veel gebeuren. Om te beginnen een Prins. De eerste die "ja" zei, bedacht zich nog tijdens de vergadering, waarna met algemene stemmen Arie de Haan tot eerste Prins van Het Masker werd gekozen. Het eerste optreden van Prins Adrianus de Eerste met zijn Raad van Elf was op 12 november 1966. Deze avond werd een totale mislukking. De notulen vermelden hierover: "Zowel aan gezelligheid, als financieel schoot deze avond veel tekort." Maar ondanks deze teleurstelling begon men vol goede moed aan de voorbereiding van het feest op 4 en 7 februari. Dit werd een feest met pieken en dalen, maar wel een feest dat een vervolg verdiende.

Het eerste jaarverslag eindigt met: "Al met al een feest waarvan we veel hebben geleerd, om het volgend jaar nog beter te laten verlopen". Regelmatig kwam deze zin in vele varianten in de jaarverslagen terug. Telkens leren van fouten en tekortkomingen. Jaar na jaar werden de carnavalsfestiviteiten mooier en grootser.

Dit Zwaagse carnaval geniet de laatste jaren zelfs landelijke bekendheid door haar geweldige kleurrijke optocht, welke jaarlijks meer dan 50.000 toeschouwers trekt. Het ontstaan van deze unieke optocht komt met name voort uit de politieke onvrede van de Zwaagse bevolking toen het dorp Zwaag in 1979 werd ingelijfd door de gemeente Hoorn. Veel optochtdeelnemers hadden dit onderwerp namelijk als thema gekozen voor hun creatie en wilden dat als een soort protest tijdens de carnavalsoptocht uiten. Dat is heel goed te zien in onderstaande historische filmimpressie.

In 2016 heeft Het Masker de Koninklijke Erepenning ontvangen. Lees er hier meer over.

Deel deze pagina:     
Facebook Twitter Email