Background Masky Left Background Masky Right

Carnavalsvereniging Het Masker

Hoe zit deze vereniging nu in elkaar?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld en het antwoord zullen wij u haarfijn vertellen. Carnavalsvereniging Het Masker is in november 1966 opgericht en kende op 12 november 1966 de eerste prinsbekendmaking. Hier werd Prins Adrianus tot eerste echte Prins Carnaval gekozen.

Het Masker bestaat uit een select aantal leden met stemrecht. We tellen 11 raad van elf leden (inclusief de adjudant), een vorst (voorzitter), secretaris, penningmeester en twee extra bestuursleden. Zij draaien het hele carnavalsprogramma voor u in elkaar.

Het erelidmaatschap wordt verdiend na 15 jaar trouw lidmaatschap. De ereleden hebben kiesrecht op de ledenjaarvergadering. Deze ledenjaarvergadering keurt nieuwe leden goed en heeft de mogelijkheid leden, Raad van Elf leden zijn per drie jaar verkiesbaar en Bestuursleden per twee jaar, weg te stemmen. Dat is nog nooit gebeurd!

U leest het goed de Prins en hofdames hebben formeel gezien geen stemrecht, maar worden als bijzonder genodigden wel toegelaten op de jaarvergadering. Dit omdat het nu eenmaal met een klein groepje feestneuzen makkelijker is om plannen te maken dan met de hele groep. Het bestuur zorgt voor ruwe plannen en legt die voor aan de raad van elf. Zij kunnen hierop schieten of het zelfs helemaal van tafel af schieten, maar dat laatste gebeurt bijna nooit.

Het bestuur vergadert zo´n tien maal per jaar apart van de raad van elf. Met de raad van elf wordt er zo´n 6 tot 8 maal stevig vergaderd. Beide vergaderingen zijn uitjes op zich. Gezelligheid viert hier de boventoon.

Om dingen sneller en adequater te laten verlopen, hebben we een aantal commissies in het leven geroepen, die zich bewegen in het kader welke Het Masker heeft aangegeven. Zo kennen we de optochtcommissies die de beide optochten in goede banen leiden. Het feit dat hier ex-Maskerleden inzitten geeft de kracht aan van ons totale carnaval. Plus dat dit aangevuld is met Zwagers van diverse pluimage. Zij zien en beleven het carnaval van een andere kant en vormen een goed klankbord voor Het Masker.

Een technischecommissie die ieder jaar weer een prachtige prinsenwagen bouwt en die samen met de mediacommissie de gehele versiering en aankleding van de Leuttempel en ons dorp in handen heeft. De mediacommissie verzorgt ook de wereldbefaamde Maskerquiz en werkt alle sociale media bij. Daarnaast is een zottencommissie die de Dikke Dolle Dinsdag in elkaar draait. Reken maar dat hier heel wat uurtjes in gaan zitten. Dat de E.P.C. in veel van deze commissies terug te vinden is, zal u niet ontgaan zijn. De ex-prinsen weten precies wat er moet gebeuren om ons carnaval levendig te houden. Hoewel zij geen stemrecht binnen Het Masker hebben, de ereleden uitgezonderd, telt hun stem zwaar mee als zij met ideeën of suggesties komen.

De Prins wordt gekozen door het Bestuur en de Raad van Elf via een ingewikkeld kiesprocedure. Hiermee bewerkstelligen we, dat we met zijn allen vierkant achter de prinsenkeuze staan. Dat is echt nodig om er weer vol voor te gaan en een pracht feest van te maken.

Alle Zwagers en Zwagerinnen zorgen natuurlijk zelf voor dat geweldige feest dat wij ieder jaar vieren. Het is uw feest en Het Masker vindt het een voorrecht om dit te mogen organiseren.

In 2016 heeft Het Masker de Koninklijke Erepenning ontvangen. Lees er hier meer over.

Deel deze pagina:     
Facebook Twitter Email